Welsh Language Drama at Theatr Felinfach
Mae C.Ff.I Ceredigion yn cynnal cystadleuthau adloniant sy’n cylchdroi o gwmpas  amrywiol genres pob 3 mlynedd -  Drama, Hanner Awr Adloniant a Phantomeim. Maent yn gystadleuthau poblogaidd iawn ac mae Theatr Felinfach, lle cynhelir y gystadleuaeth dan ei sang pob nos. Eleni tro’r Ddrama yw hi. Cynhelir y gystadleuaeth rhwng y 15fed a'r 19eg Chwefror 2016 yn Theatr Felinfach. Bydd cyngerdd Gลตyl Ddrama'r Sir gyda’r tair drama sy’n dod I’r brig yn dilyn ar Nos Lun y 22ain Chwefror 2016.
 
 
Ceredigion YFC hosts various stage competitions each year alternating betweendiffernet genres -  the Drama, Half an Hour Entertainment and Pantomime competitions. All three are extremely popular competitions and Theatr Felinfach, the venue where the competition is held each year is jam packed every night. The chosen genre this year is the Drama and the competition will be held between the 15th and 19th February at Theatr Felinfach. The county’s Festival Concert featuring the top 3 will be held the following Monday, 22nd February 2016.
 
Canllaw Oedran / Age Guidance – 11+