Sefydliadau’r celfyddydau

Gŵyl Gelfyddydau i’r Teulu: Amser i Greu – byddwch yn rhan ohoni!

 

Gŵyl i’r DU gyfan sy’n cyflwyno digwyddiadau celfyddydol i deuluoedd yw Gŵyl Gelfyddydau i’r Teulu: Amser i Greu. Cynhelir yr Ŵyl eleni drwy gydol mis Hydref mewn canolfannau ar draws y DU. Gallwch fod yn rhan ohoni drwy gofrestru’ch digwyddiad ar y wefan a defnyddio logo’r Ŵyl yn eich deunydd marchnata – does dim byd haws!

Mae’r Ŵyl, sy’n ymestyn dros wyliau hanner tymor yr hydref, yn ganolbwynt pwysig i’r Ymgyrch Celfyddydau i’r Teulu, sy’n ymgymryd â marchnata a gweithgarwch Cysylltiadau Cyhoeddus helaeth bob blwyddyn i hyrwyddo digwyddiadau’r Ŵyl a threfnyddion i gynulleidfaoedd teulu a dargedir. Mae’r Ŵyl ar fynd er 2013 a hyd yn hyn mae wedi cyflwyno 13,000 o ddigwyddiadau gan dros 1,700 o sefydliadau, gan ymgysylltu ag 1.7 miliwn o aelodau teulu ar draws y DU.

 

Dyma’ch cyfle i drefnu rhywbeth arbennig a fyddai’n gweddu i’r dim i gynulleidfa deuluol.

 

Beth i’w wneud

  1. Cynllunio’ch digwyddiad celfyddydol i’r teulu, cliciwch yma am syniadau
  2. Lanlwytho’ch digwyddiad i’r rhestr ar familyartsfestival.com

Cewch restru’ch digwyddiadau naill ai yn y Gymraeg neu’r Saesneg neu’n ddwyieithog

  1. Hyrwyddo’ch digwyddiad fel rhan o’r Ŵyl – mae ein hymgyrch farchnata’n rhedeg o fis Mehefin

 

Gallwch ddarllen mwy am y marchnata a’r ymgyrch helaeth yn y cyfryngau a gafwyd y llynedd yma; gwerthwyd pob tocyn ar gyfer llawer o ddigwyddiadau poblogaidd a derbyniodd canolfannau a pherfformwyr eithriadol gydnabyddiaeth yng ngwobrau blynyddol yr Ŵyl Gelfyddydau i’r Teulu. Pa ddigwyddiad bynnag rydych yn ei drefnu fel rhan o’r Ŵyl eleni, rydym am glywed gennych cyn gynted ag y bo modd fel y gallwn ei gynnwys yn ein marchnata a’n hymgyrch yn y cyfryngau. Os oes rhywbeth arbennig o ysbrydoledig neu unigryw am eich digwyddiad, rhowch wybod i ni.

 

Gwobrau

Gallech ennill gwobr am eich holl waith caled. Rydym yn cyflwyno 15 o wobrau bob blwyddyn i ddathlu’r digwyddiadau celfyddydol neilltuol a drefnir gan theatrau, cerddorfeydd, amgueddfeydd, orielau, grwpiau cymunedol apherfformwyr. Bydd yn rhaid i chi ddangos i ni i chi ddefnyddio brandio’r Ŵyl yn eich deunyddiau marchnata i fod yn gymwys am wobr, felly ewch ati i’w lawrlwytho yma pan fyddwch yn dechrau cynllunio marchnata ar gyfer eich digwyddiad.

Amser i Greu y BBC

Yn 2015, gwelwyd dechrau ein partneriaeth wych ag ymgyrch Amser i Greu Celfyddydau’r BBC ac rydym yn falch o barhau fel Gŵyl Gelfyddydau i’r Teulu: Amser i Greu.

Os hoffech gymryd mwy o ran yn ymgyrch Amser i Greu y BBC gallwch gofrestru fel Hyrwyddwr, cyflwyno straeon i’r wefan a rhestru’ch digwyddiadau creadigol ar wasanaeth rhestru Lein-Yp.

Mwy o gwestiynau?

Ewch i gael cip ar Gwestiynau Cyffredin yr Ŵyl . Cysylltwch ar: 

enquiries@familyartsfestival.com neu familyarts@fieldworking.co.uk

Beth ddylech ei wneud nesaf?

  • Gwneud yn siŵr eich bod wedi cofrestru fel trefnydd digwyddiadau
  • Lanlwytho’ch rhestrau digwyddiadau celfyddydol ir teulu rŵan hyn
  • Dyma ein CYNGHORION CALL a allai fod yn ddefnyddiol i chi
  • Hefyd mae yna restr hynod ddefnyddiol o adnoddau eraill ar wefan yr Ymgyrch yma
  • Lawrlwytho brand a deunyddiau eraill yr Ŵyl yma.